Die hersiene oppervlak- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir die 2020-produksieseisoen, is onlangs deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Kommersiële mielies

Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2 599 800 hektaar, wat 13,01% of 299 300 hektaar meer is as die 2 300 500 hektaar wat verlede seisoen aangeplant is, en 2,54% of 64 500 hektaar meer as die voorlopige oppervlakteskatting van 2 535 300 hektaar, soos vrygestel in Januarie 2020.

Die verwagte kommersiële mielie-oes is 14 560 160 ton, wat 29,14% of 3 285 160 ton meer is as die 11 275 000 ton van die vorige seisoen (2019). Die opbrengs van mielies is 5,60 ton/ha.

Die oppervlak onder witmielies is 1 596 300 hektaar, wat ’n toename van 22,94% of 297 900 hektaar verteenwoordig, vergeleke met die 1 298 400 hektaar die vorige seisoen. Die produksieskatting van witmielies is 8 286 825 ton, wat 49,45% of 2 741 825 ton meer is as die 5 545 000 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van witmielies is 5,19 ton/ha.

In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1 003 500 hektaar, wat 0,14% of 1 400 hektaar meer is as die 1 002 100 hektaar geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting van geelmielies is 6 273 335 ton, wat 9,48% of 543 335 ton meer is as die 5 730 000 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van geelmielies is 6,25 ton/ha.

Sonneblomsaad

Die hersiene oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 500 300 hektaar, wat 2,92% of 15 050 hektaar minder is as die 515 350 hektaar aangeplant die vorige seisoen. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 699 130 ton, wat 3,12% of 21 130 ton meer is as die 678 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,40 ton/ha.

Ander gewasse

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 705 000 hektaar, wat ’n afname van 3,49% of 25 500 hektaar verteenwoordig vergeleke met die 730 500 hektaar geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting is 1 242 950 ton, wat 6,20% of 72 605 ton meer is as die 1 170 345 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,76 ton/ha.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 37 500 hektaar, wat 87,03% of 17 450 hektaar meer is as die 20 050 hektaar geplant vir die vorige seisoen. Die verwagte grondbone-oes is 54 390 ton, dus 180,36% of 34 990 ton meer as die 19 400 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,45 ton/ha.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 10,30% of 5 200 hektaar, van 50 500 hektaar tot 45 300 hektaar teenoor die vorige seisoen. Die produksieskatting van sorghum is 135 090 ton, wat 6,37% of 8 090 ton meer as die 127 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 2,98 ton/ha.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 50 150 hektaar, wat 15,43% of 9 150 hektaar minder is as die 59 300 hektaar geplant in die vorige seisoen. Die produksieskatting is 72 910 ton, wat 9,88% of 6 555 ton meer is as die 66 355 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,45 ton/ha. – CEC-verslag

Klik hier om die vorige oesskatting te lees.

https://www.agriorbit.com/eerste-oesskatting-in-2020-vir-somergewasse-hoer-aangepas/

 

Registreer vir ons nuusbrief

Registreer vir ons nuusbrief om op hoogte te bly van ons projekte en aksies!

U het suksesvol geregistreer vir ons nuusbrief.

Share This

Deel hierdie!

Deel hierdie nuus met jou vriende!