Tydens ‘n vergadering van landbouers, entrepreneurs en belanghebbendes op 15 April 2020 is daar besluit dat die landbou sektor in en om Orania verder ontwikkel en uitgebrei moet word ter ondersteuning van die gemeenskap se selfstandigheids – en selfonderhoudendeideaal.

‘n Gesonde en vooruitstrewende landbou sektor het ‘n kritieke rol om te vervul om hierdie ideaal te verwesenlik en sodoende voedselsekerheid in die gemeenskap te vestig en oor die medium – en lang termyn te verseker.

Die Orania Landbouvereniging is tydens hierdie vergadering gestig as ‘n Vrywillige Vereniging wat, met ooreenstemmende eienskappe & doelstellings van die koöperasie model, ten doel het om ‘n gemeenskaplike ideaal te bevorder en te dien tot voordeel van sy lede en die gemeenskap waarin hy funksioneer.

Doelstellings van die Orania Landbouvereniging is om:

  • as kennis sentrum te dien vir primêre -, sekondêre – en tersiêre landbou.
  • strukture, fasiliteite en strategieë daar te stel tot voordeel en ontwikkeling van die sektor.
  • deur middel van wetenskaplike & betroubarenavorsing geleenthede te identifiseer.
  • bestaande landbou & landbou verwante ondernemings te ondersteun en te bevorder.
  • nuwe landbou & landbou verwante ondernemings te help vestig.
  • as bemarkingsvoertuig te dien vir ondernemings, hul produkte en dienste.
  • intersektorale samewerking te bevorder deur Orania instellings te ondersteun met landbou verwante sake.
  • te dien as verteenwoordiger van die sektor as sleutel rolspeler en belanghebende by Orania beleidsvormers.
  • die sektor en belanghebbendes te organiseer tot ‘n verenigde front.
  • sy lede en die gemeenskap te ondersteun in die verkryging van finansiële opbrengs en kulturele dividende.

Die Grondwet van die Orania Landbouvereniging is tans besig om gefinaliseer te word, en sal tydens die Orania Landbouvereniging se eerste formele ledevergadering goedgekeur word. Landbou entrepreneurs, – ondernemings en individuele belanghebbendes word aangemoedig om as lede aan te sluit by die Vereniging.

Lidmaatskap word beperk tot inwoners van Orania en lede van die Orania Beweging en verdere inligting sal ook versprei word deur middel van die Vereniging se onderskeie bemarkingskanale.

Vir verdere navrae kan die onderstaande persone gekontak word.
Lidmaatskap navrae: Cobus Pretorius sektretaris@oranialandbou.co.za
Algemene navrae: Jan Beyers navrae@oranialandbou.co.za

Jan Beyers
Voorsitter – Orania Landbouvereniging
Tel : 079 553 4674

Registreer vir ons nuusbrief

Registreer vir ons nuusbrief om op hoogte te bly van ons projekte en aksies!

U het suksesvol geregistreer vir ons nuusbrief.

Share This

Deel hierdie!

Deel hierdie nuus met jou vriende!