Wie is ons?

Tydens ‘n vergadering van landbouers, entrepreneurs en belanghebbendes op 15 April 2020 is daar besluit dat die landbou sektor in en om Orania verder ontwikkel en uitgebrei moet word ter ondersteuning van die gemeenskap se selfstandigheids – en selfonderhoudende ideaal.

‘n Gesonde en vooruitstrewende landbou sektor het ‘n kritieke rol om te vervul om hierdie ideaal te verwesenlik en sodoende voedselsekerheid in die gemeenskap te vestig en oor die medium – en lang termyn te verseker. Die Orania Landbouvereniging is tydens hierdie vergadering gestig as ‘n Vrywillige Vereniging wat, met ooreenstemmende eienskappe & doelstellings van die koöperasie model, ten doel het om ‘n gemeenskaplike ideaal te bevorder en te dien tot voordeel van sy lede en die gemeenskap waarin hy funksioneer. Na maande se werkskaf het die OLV sy Stigtingsvergadering aangebied en is die Grondwet deur die vergadering en lede goedgekeur. ‘n Bestuurspan is ook verkies om die belange van die OLV en sy lede te bevorder.

OLV BESTUUR – 2022

Voorsitter: Gerhard Kotzé

Sekretaris: JP Combrink

Penningmeester: Vakant

Regskomitee lid: Gerhard Schutte

Addisionele lede: Pieter Loots & Tom de Wet

Landbou entrepreneurs, – ondernemings en individuele belanghebbendes word aangemoedig om as lede aan te sluit by die Vereniging. Lidmaatskap word beperk tot inwoners van Orania en lede van die Orania Beweging en verdere inligting sal ook versprei word deur middel van die Vereniging se onderskeie bemarkingskanale. Vir verdere navrae kan die onderstaande persone gekontak word.

Lidmaatskap navrae:

JP Combrink – sektretaris@oranialandbou.co.za

Voorsitter navrae:

Gerhard Kotzé – voorsitter@oranialandbou.co.za

Algemene navrae:

navrae@oranialandbou.co.za

 

Gerhard Kotzé

Voorsitter – Orania Landbouvereniging

Share This